Kontaktujte nás

Pondělí - Pátek 8 - 16 hod.
Mob.: +420 7777 80 922
Záznamník: +420 469 811 811
E-mail: info@naturevital.cz

Pro profesionály
a distributory

Velkoobchodní ceny pro profesionály
a distributory. Více informací zde

Ochrana osobních údajů

Jsme společnost NATUREVITAL s.r.o se sídlem Žižkovo nám. 103, Chrudim II, PSČ 537 01, Č 02443562; zapsaná pod spis.zn.C, vložka 33013, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „naše společnost a „my““) a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

Tento dokument upravuje zásady a pravidla zpracování osobních údajů www.naturevital.cz, (zejména registrovaných maloobchodních a velkoobchodních uživatelů, návštěvníků webových stránek, zákazníků kteří učiní prostřednictvím našich webových stránek objednávku) v souvislosti s novou evropskou legislativou na ochranu osobních údajů (nařízení GDPR, které je v Evropské unii, tudíž i v České republice, účinné od 25. května 2018).
Poskytuje informace o tom, jaké a jak v souladu s aktuální legislativou zpracováváme osobní údaje– k jakým účelům, zda je zpracováváme na základě souhlasu nebo jiného právního důvodu, komu je můžeme předávat a jaká máte ohledně nakládání s osobními údaji práva.

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás prioritou.
Naše společnost vždy respektovala a dodržovala principy a zásady ochrany osobních údajů našich zákazníků a klientů a uživatelů našeho webu. Chráníme veškeré osobní údaje poskytnuté nám při objednávce, nákupu, nebo při registraci před zneužitím. Osobní údaje zpracováváme jen v situacích nutných pro fungování a vaše pohodlné používání a to v souladu s aktuální legislativou.

Kdykoli můžete požádat o jejich změnu nebo vymazání.

Naším zájmem je poskytovat vám i nadále ty nejlepší služby které vy můžete využívat bez jakýchkoli omezení.

 

2) JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Osobní údaje které získáváme primárně od Vás.
 

Zpracováváme následující osobní údaje:

a) identifikační údaje
 kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo;

b) kontaktní údaje
jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa a váš profil na sociálních sítích;

c) vaše nastavení
 kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložené adresy a profily a vaše hodnocení produktů a služeb;

d) údaje o vašich objednávkách
kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu, údaje o reklamacích;

e) údaje o vašem chování na webu
zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;

f) odvozené údaje
kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o zboží a službách, které si u nás vytvoříte objednávku, údajů o vašem chování na webu; zejména se jedná o údaje o vašem nákupním chování a vztahu k různému zboží a službám.

g) další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

h) údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálního řízení aj.)
 

Primárně zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete:

Při vytvoření objednávky

Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo. Dále budeme potřebovat informaci tom, jakým způsobem svou objednávku zaplatíte (platební údaje). V objednávce můžete uvést i další nepovinné údaje, jako např. vyplnění poznámky v objednávce (např. adresa zaměstnání, preferované časy doručení a další informace). Tyto údaje poskytujete dobrovolně a slouží pouze pro efektivnější poskytnutí služeb.

Při vytvoření registrace
Pokud si u nás zřídíte uživatelský účet, budeme potřebovat Váš e-mail a heslo, které si zvolíte pro přihlášení.  Pokud se zaregistrujete zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o vašich objednávkách, vašem nastavení. S vaším uživatelským (maloobchodním či velkoobchodním) účtem se vám díky poskytnutým osobním údajům u vašeho profilu zpřístupní řada užitečných funkcí.
Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu

 Osobní údaje třetích osob
Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob v rámci používání našich Služeb (např. jméno nebo telefonní číslo) třetí osoby, ujistěte se, že taková osoba s poskytnutím jejích osobních údajů souhlasí a můžete nám je poskytnout. Měli byste se také ujistit, že taková osoba rozumí tomu, jak námi budou její osobní údaje zpracovávány.
Jedná se například o situaci že vyzvednutím zakoupeného zboží pověříte osoby, které jsou za vás oprávněné zboží převzít.

Při komunikaci s Vámi 
Vaše osobní údaje získáváme též v případě když s námi komunikujete, a to jak prostřednictvím naší zákaznické linky, e-mailu, telefonu, chatu, klasické pošty tak i prostřednictvím sociálních sítí.
Jedná se především o Vaše jméno, uživatelské jméno a kontaktní údaje.

Společnost NATUREVITAL neshromažďujeme a nezpracováváme jakékoli osobní údaje které by se týkaly vyznání, rasy a původu, přesvědčení či zdravotního stavu.

2) Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

Při návštěvě naší webové stránky a používání našich služeb, mohou být určité informace jako jsou např. IP adresa, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka, shromažďovány pasivně. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno.
Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)

Údaje získané prostřednictvím cookies. 
Automaticky zpracováváme i cookies.

Pokud navštívíte náš web a máte nastaveno ve vašem prohlížeči „Povolit cookies“ a souhlasíte s jejich používáním, získáváme údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách ((umožňují webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení). Informace obsažená v cookies je anonymní, neobsahuje citlivé údaje, které by mohly vést k identifikaci osoby

Cookies jsou krátké textové soubory, malý soubor písmen a čísel, který vznikne navštívením každé webové stránky který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči.  Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány.

Dokážeme tak odlišit (nikoliv však identifikovat) jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Jak můžete ovlivnit, které z vašich cookies budeme zpracovávat

Pokud nechcete soubory cookie přijímat, můžete upravit nastavení svého prohlížeče tak, aby vás při jejich odeslání do počítače upozornil, nebo se zapnutou funkcí anonymního prohlížení – ta brání ukládání údajů o navštívených webech. Nebo si v používaném prohlížeči můžete nastavit zákaz ukládání cookies, nebo můžete jejich ukládání zcela zakázat.
Rovněž můžete odstranit soubory cookies, které již byly nastaveny. V tomto případě ale nemusí některé části webových stránek správně fungovat (např. vypnutím analytických cookies nám defacto ztížíte zlepšování našeho internetového obchodu).

Osobní údaje zpracováváme též za účelem

-   ochrany práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
-  archivnictví vedené na základě zákona
-  výběrová řízení na volná pracovní místa
-  plnění zákonných povinností ze strany správce
- ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

 

PROČ SHROMAŽĎUJEME A ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE

Zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících.
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém nám je příslušný subjekt údajů jako správci poskytl. Ke zpracování nás opravňuje buď příprava či plnění smlouvy s vámi, dodržování právních povinností, naše oprávněné zájmy nebo váš souhlas.

Nákup zboží a služeb
Pokud si na našem webu objednáte zboží či služby používáme vaše údaje, abychom řádně vyřídili vaši objednávku, chránili své právní nároky a plnili své zákonné povinnosti.
Budeme potřebovat Vaše kontaktní údaje - především Vaše jméno a příjmení, e-mail, doručovací adresu bez kterých bychom vám nemohli služby řádně poskytnout (nemohli bychom vám doručit zboží, zaslat potvrzení objednávky které slouží jako potvrzení o uzavření smlouvy).
 

Zákaznická péče
V případě že se na nás obrátíte s vašimi požadavky, s problémy či s dotazy, musíme k vyřešení vašich požadavků zpracovávat vaše osobní údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).
 

Uživatelský účet
Pokud se zaregistrujete zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o vašich objednávkách, vašem nastavení. S vaším uživatelským (maloobchodním či velkoobchodním) účtem se vám díky poskytnutým osobním údajům u vašeho profilu zpřístupní řada užitečných funkcí.
Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu

Zákaznická hodnocení zboží a služeb – zpětná vazba:
poté, co u nás nakoupíte zboží či služby, můžete být požádáni o jejich ohodnocení. Hodnocení lze vložit i z vlastní iniciativy.
 

Zlepšování našich služeb:
pomocí historie vašich objednávek a chování na webu dokážeme nabídnout relevantnější nabídky služeb a zboží
 

Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci:
Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.


MARKETINGOVÁ ČINNOST

Marketingová sdělení - přímý marketing

Obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Pokud při poskytnutí kontaktních údajů nebo kdykoli později neodmítnete zasílání nabídek, můžeme vaše kontaktní údaje použít pro zasílání informací o nabídkách našich produktů a služeb a akcích, které by Vás mohly zajímat e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, jejich sdělování po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, popř. vám je můžeme zaslat poštou.

To, co Vás zajímá, a jaké nabídky si od nás přejete dostávat si můžete nastavit také prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu.

Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že si upravíte nastavení svého uživatelského profilu nebo nás budete kontaktovat na našem e-mailu: info@naturevital.cz, nebo na zákaznické lince na čísle +420 7777 80 922, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo kliknutím na odkaz „odhlásit odběr“ na konci našich e-mailových zpráv.

Marketingová sdělení – telemarketing
Marketingové hovory provádíme za účelem nabídky našeho zboží, služeb a probíhajících akcí a s tím související marketingové komunikace. Právním titulem pro zpracování vašeho telefonního čísla je buď váš souhlas, nebo alespoň náš oprávněný zájem na konvenčním přímém marketingu.
Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku (viz stránka kontakty > ostatní > osobní údaje > vznesení námitky

OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME NA TĚCHTO PRÁVNÍCH PODKLADECH

Plnění a uzavření smlouvy
Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytly zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

Oprávněné zájmy
Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies. Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy.

Pakliže vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku prostřednictvím kontaktního formuláře či  na náš e-mail.

Souhlas
Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) a telemarketing zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Účel a další informace týkající se takového zpracování jsou vždy uvedeny v rámci informací, který Vám poskytneme v okamžiku, kdy Vás o takový souhlas požádáme

Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat (popř. vám v rámci telemarketingu zavolat) i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. Kdykoli však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat tím, že si(a) upravíte nastavení svého uživatelského profilu nebo (b) využije tohoto kontaktního formuláře nebo (c) nás kontaktujete prostřednictvím zákaznické linky na čísle +420 605 284 074.

Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, nebo na náš e-mail.


Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání zboží nebo služeb, nebo při komunikaci s námi. Osobní údaje přímo od vás získáváme také sledováním vašeho chování na našem webu a při čtení zpráv, nahráváním hovorů na call centru a kamerovým záznamem našich poboček a jejich okolí.

Pokud u nás nakoupíte, můžeme v souvislosti s plněním uzavřené kupní smlouvy obdržet dodatečné údaje o vašich objednávkách od bank, našich partnerů provozujících platební systémy, přepravních partnerů, například údaj o číslu vašeho účtu, úspěšném provedení platby, nebo doručení a převzetí zboží

Z veřejně dostupných zdrojů, jako např. veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.), ze sociálních sítí a z internetu. Dále z naší vlastní činnosti a z činnosti distributorů společnosti.

KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Zpracování je prováděno v sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s naší společností.
Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

V případě rozesílání obchodních sdělení (např. e-mailem či prostřednictvím SMS zprávy) nebo telemarketingu můžeme k rozesílce či telefonním hovorům využít třetí subjekt. Tento subjekt je vázán povinností mlčenlivosti a vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu.

V případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.

JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

V prvé řadě budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.
Zpracováváme osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 7 let, poté požádáme o udělení nového souhlasu, nebo do odvolání takového souhlasu.

Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracováváme po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Osobní údaje mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:  Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb.JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

a) Právo na přístup.
Máte právo získat abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů potvrzení o tom, zda a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme včetně práva na kopie osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že nebude možné zpřístupnění takových informací, které by ohrozily naše obchodní tajemství nebo práva třetích osob.


b) Právo na opravu a doplnění.

 V případě, že se domníváte, nebo pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné, neúplné, nebo chybné, máte právo nás požádat o jejich opravu a aktualizaci. Z důvodu urychlení opravy vašich osobních údajů a vašeho komfortu však doporučujeme upravit si své osobní údaje ve svém uživatelském profilu.

 

c) Právo na výmaz. ​
V některých případech nás máte právo oslovit s žádostí o vymazání Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že výmaz osobních údajů není možné provést vždy, zejména ne tehdy, pokud zpracování probíhá pro legitimní účel a v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.


d) Právo na omezení zpracování.
 
V některých případech, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, máte právo nás požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme,omezíme zpracování osobních údajů na nezbytné minimum (a údaje zpravidla nebudeme dále aktivně zpracovávat). V našich systémech zaznamenáme, že se na dané údaje vztahuje omezení.

Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme mít v úmyslu ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás o tom předem informovat.

e) Právo na přenositelnost​.
 Máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme, předali (a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu) třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve Vaší žádosti. Berte prosím v úvahu, že toto své právo můžete uplatnit, pouze pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované.

f) Právo podat stížnost u dozorového orgánu.
Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností v oblasti ochrany osobních údajů.

Budeme však rádi, pokud se v této situaci obrátíte nejprve přímo na nás a dáte nám tak možnost vše vyřešit přímo s Vámi.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kromě výše uvedených práv máte také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Námitku je možné vznést tehdy, když je právním základem zpracování osobních údajů oprávněný zájem správce či třetí strany (případně tehdy, když je právním základem zpracování plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci).

Námitku můžete vznést také v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje pro účely přímého marketingu (na základě právního titulu oprávněného zájmu), včetně profilování s cílem najít pro Vás ty nejvhodnější a nejzajímavější nabídky.

Pokud vznesete proti zpracování námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, a to do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu (včetně profilování), přestaneme Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.
 

Jakým způsobem svá práva můžete uplatnit?

Pokud se rozhodnete uplatnit vůči nám jakékoliv z výše uvedených práv, napište nám prosím zprávu na e-mailovou nebo poštovní adresu uvedenou výše. Vezměte prosím v úvahu, že pokud uplatníte své právo, musíme si být jisti Vaší identitou. proto Vás v některých případech můžeme požádat o její doložení.
V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.
 

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete na nás obracet:

a) prostřednictvím e-mailu na následující adresu hudova@naturevital.cz,
b) vyplněním kontaktního formuláře na našich stránkách
c) telefonicky na čísle +420 605 284 074


Změny informace o zpracování osobních údajů

Tuto informaci o zpracování osobních údajů můžeme v budoucnu upravovat či aktualizovat. Pokud provedeme změny, zjistíte to mimo jiné tak, že bude aktualizováno datum poslední úpravy uvedené v úvodu této informace. Pokud provedeme změny, které by mohly mít významný dopad na Vaše soukromí, upozorníme Vás na to také jiným vhodným způsobem (např. e-mailem nebo upozorněním umístěným v prostředí našich Služeb). Doporučujeme, abyste informace o zpracování osobních údajů četli pravidelně, a byli tak informováni o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a jak můžete chránit své soukromí.